Původní stránky

Projekt Mimořádné situace, 25. 6. 2018


Projekt Mimořádné situace byl určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ v Pilníkově.  Vedl žáky k uvědomění si závažnosti a aktuálnosti problematiky mimořádných situací, k nutnosti znát zásady chování v těchto případech.

Na stanovištích Tísňová volání, Ohrožení a evakuace a Zdravověda získali žáci nejvíce bodů zřejmě proto, že tato látka je opakovaně zařazována do výuky.

Největší rozdíly v počtu získaných bodů byly zaznamenány na stanovišti Třídění odpadů.

Podle výsledků na jednotlivých stanovištích můžeme usuzovat, že žáci pochopili závažnost problematiky mimořádných situací a vědí, jak je třeba se zachovat, jednat a dokázat pomoci. Při řešení problémů využili nejen vlastních zkušeností a znalostí, ale i rady starších spolužáků či učitelů přítomných na stanovištích.

Při realizaci projektu se velmi aktivně zapojila většina žáků 9. třídy, asistovali na stanovištích a doprovázeli skupinky spolužáků z 1. třídy.

Celý projekt byl vyhodnocen tvůrci a skupinky s nejvyšším počtem bodů byly odměněny drobnými cenami.

 

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj