Původní stránky

Doučování žáků škol


 

 

Název programu:

 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

  

·         Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohroženýchškolním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenčnívýuky ve školách během pandemie covid-19.

 

·        Na program poskytnuta finanční podpora EU:

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

·        Finanční podpora: 39 000,- Kč

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu