Původní stránky

Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Pilníkov 2021


 

Projekty podpořené Královéhradeckým krajem 

 

Název projektu: Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Pilníkov 2021

21SMP01-0027

Naše škola získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 15 000,- Kč.

Cílem projektu je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám (v oblasti přímých aktivit dlouhodobé prevence - žáci, v oblasti vzdělávání - učitelé) takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

 

Partneři školy:

evropský sociální fond ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Leader Program rozvoje venkova Královehradecký kraj Certifikát projektu